Kariyer

Kariyer

2M KABLO olarak günümüzde işletmeleri bir adım öne taşıyan en önemli gücün, insan kaynakları olduğuna inanmaktayız. Sektöründe lider bir şirket olarak insan gücüne yaptığımız yatırımlarla şirketimizin rekabet gücünü arttırmaya odaklandık.

Bu sebeple çalışanlarımız için sorumluluğumuz; “Daha iyi nasıl olur?” mantığından yola çıkarak, çalışma saatleri, eğitim programları, kariyer planlaması, yurtiçi-yurtdışı çalışma imkanları ve ücretlendirme politikalarına kadar bir çok konuda en iyi olanakları sağlamaktır.

Çalışan Profilimiz

2M KABLO olarak yıllar içinde edindiğimiz bilgi ve deneyimle sektörümüzde yön vermekteyiz. Bu sebepten insan kaynakları profilimiz “2M KABLO vizyon ve kurumsal kültürüne uygun, kendini devamlı geliştiren, öğrenmeye açık, yenilikçi, sonuç odaklı ve dinamik” ekip arkadaşlarından oluşmaktadır.

İK Politikamız

  • İşin özelliğine uygun nitelikteki çalışanın seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
  • Çalışanlara yeteneklerine uygun yerleştirme ve gelişme imkânı sağlamak,
  • Yapılan görevin niteliğine uygun güvenli çalışma olanakları sağlamak,
  • Çalışanların çalışma isteğini arttırıcı nitelikteki bir iş ortamını sağlamak,
  • Çalışanların verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci ile çalışmasını sağlamak,
  • Tüm çalışanların 2M KABLO kurum kültürünü ve kalitesini yaşatmalarını sağlamak,

2M KABLO İşe Alım Süreci

Aday seçme ve yerleştirmede ana ilkemiz; hiçbir ayırım yapmaksızın, kişisel ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış ve kişilik özellikleri) sahip, şirket vizyon, misyon ve değerlerini benimseyip yaşatacak adaylara eşit fırsat vermektir. Bu kişiler içerisinden en uygun adayları şirket içinden veya şirket dışından çalışan olarak şirkete kazandırmaktır.

Şirket kurum içi ve kurum dışı mecralarda (kariyer portalları, danışman firmalar….vb.) ihtiyaç duyduğu işgücü ile ilgili ilanları yayınlar. Bu ilanlara başvuruda bulunan adayları değerlendirme sürecine alır. Bunun dışında, genel aday havuzundan da uygun adaylar araştırılır ve görüşülmek istenen adaylara randevu verilir. Görüşmelerin seyrine göre bir aday ile birden fazla görüşme yapılabilir. Görüşmelerde adayın bilgi ve yetkinlikleri değerlendirilerek bazı testler (kişilik envanteri gibi) çoklu görüşme ve eleme yöntemleri gibi uygulamalar devreye alınabilir. Adaylar ile yapılan görüşmelere İnsan Kaynakları'ndan bir yetkili ile ilgili pozisyonun yöneticisi katılır. Görüşmeler sonucu olumlu olarak değerlendirilen aday için referans araştırması yapılarak iş teklifinde bulunulur.

2M KABLO Ücret Politikası

Şirketin genel ücret politikasının temeli birey, ekip ve şirket performansını geliştirmeye olanak sağlayan, pazar ile uyumlu, şirketin ekonomik gücü ile paralel bir ücret yapısını sağlamaya odaklıdır.

2M KABLO’da Eğitim

2M KABLO için her kademe de çalışanımız önemlidir. Bu sebepten eğitim planlamaları yapılırken kademe ayrımı yapmaksızın çalışanlarımızın kariyer gelişimleri doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlara göre eğitim programları organize edilmektedir.

Aday Başvuru Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu

Güncel iş ilanlarımızı takip etmek için tıklayınız.