Politikalarımız

Politikalarımız

 

Kalite Politikamız

2M KABLO olarak Kalite Politikamız;

 • Kalite yönetim sistemlerinin gerekliliklerine uygun olarak tüm faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini arttırarak, sürekli iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlayarak, bunları yasal ve diğer şartlara uygun şekilde karşılamak,
 • Tüm süreçlere müşteri odaklı yaklaşmak ve müşteri beklentilerini öncelikli olarak yerine getirmek,
 • Müşteri talebinin oluşturulmasından ürün teslimine kadar geçen sürede Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Sorunlara, zamanında ve sistemli şekilde müdahale etmek,
 • Eğitim programları ile çalışanlarımızın yetkinliğini arttırmak,
 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın etkin katılımını sağlamak.

Müşterilerimize üstün ürün kalitesi ve etkin hizmet vermeyi, tüm çalışanlarımızla bu ilkeler doğrultusunda hareket etmeyi taahhüt ederiz.

Doküman Kodu: PT.01 Rev. No: 04 Rev. Tarihi: 20.07.2022

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

2M KABLO olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız,

 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gerekliliklerine ve yasal şartlara uygun olarak tüm faaliyetlerimizi yürütmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliğini arttırarak, sürekli iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde tutarak sıfır iş kazası hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmek,
 • Tüm çalışma ortamlarında, çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlanmasını, değerlendirilmesini, kontrol altına alınmasını ve bütün çalışanlara duyurulmasını sağlamak,
 • Makine, ekipman ve hammadde seçimini iş sağlığı ve güvenliğine uygun yapmak,
 • Çalışanlarımızın maruz kalabileceği iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmek,
 • Risklere uygun acil durum (deprem, yangın, sel, vb.) eylem planlarını oluşturmak,
 • Eğitim programları ile çalışanlarımızın sorumluluk alanlarındaki iş sağlığı ve güvenliğine dair farkındalığını arttırmak,
 • Çalışan temsilcisi ve çalışanlarımız ile etkin iletişim kurarak katılım ve danışma için uygun ortamı yaratmak.

Çalışanlarımız için uygun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak ve sürekli iyileştirmeyi destekleyerek güçlendirmeyi taahhüt ederiz.

Doküman Kodu: PT.02 Rev. No: 03 Rev. Tarihi: 20.07.2022

 

Çevre Politikamız

2M KABLO olarak Çevre Politikamız,

 • Çevre yönetim sistemlerinin gerekliliklerine, yasal şartlara ve çevresel uygunluk yükümlülüklerine uygun olarak tüm faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Çevre yönetim sistemlerinin etkinliğini arttırarak, sürekli iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için öncülük etmek,
 • Enerji ve doğal kaynak kullanımını sürdürülebilir şekilde yönetmek,
 • Çevreye ve doğaya zararlı olabilecek kirliliği kaynağında önlemek,
 • Çalışma faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımız için azaltıcı önlemler almak, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânlarını uygulamaya çalışmak,
 • Elektrik, yakıt ve su kullanımını azaltıcı tedbirler almak ve her yıl belirlenen hedefler ile sürdürülebilir gelişme sağlamak,
 • Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
 • Eğitim programları ile çalışanlarımızın çevre konusunda farkındalığını arttırmak ve çevre konusunda bilinçlendirmek,

Çalışmalarımız esnasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almayı ve çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmayı tüm çalışanlarımızla bu ilkeler doğrultusunda hareket etmeyi taahhüt ederiz.

Doküman Kodu: PT.03 Rev. No: 02 Rev. Tarihi: 20.07.2022

 

Enerji Politikamız

2M KABLO olarak Enerji Politikamız,

 • Enerji yönetim sistemlerinin gerekliliklerine, yasal şartlara uygun olarak tüm faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Enerji yönetim sistemlerinin etkinliğini arttırarak, enerji performansının sürekli iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmet tedariği için öncelik ve destek vermek,
 • Yıllık olarak belirlenen hedef ve amaçları periyodik olarak gözden geçirmek, hedeflenen değerlere ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynağı sağlamak,
 • Sera gazı emisyonlarını azaltmanın yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve devamlılığını sağlamak,
 • Ambalaj kullanımını azaltmak, geri dönüşümü olan ambalajları tercih etmek,
 • Tüm üretim faaliyetlerimizde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak,
 • Çalışanlarımızın verimli enerji kullanımı konusunda farkındalığını arttırmak için eğitim programları ile desteklemek,
 • Enerji politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak,

Çalışmalarımız esnasında, çalışanlarımızla enerji kullanımı konusunda bilinçli ve duyarlılığı arttırmaya yönelik hareket etmeyi, bu ilkeler doğrultusunda faaliyetlerimizi destekleyeceğimizi taahhüt ederiz.

Doküman Kodu: PT.04 Rev. No: 02 Rev. Tarihi: 20.07.2022

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

2M KABLO olarak Bilgi Güvenliği Politikamız;

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin gerekliliklerine, yasal şartlara ve sözleşmelere uygun olarak tüm faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliğini arttırarak, sürekli iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Tüm çalışmalarımızda bilgi güvenliğini sağlamak için gerekli olan altyapıyı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği açıklarını ve ihlal olaylarını yönetmek ve tekrarlanmasını engellemek,
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve riskleri yönetmek,
 • Bilgi Güvenliği gereksinimlerini sağlamak için değişime açık, uzmanlık alanında yetkin personel istihdamı sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek,

Sahip olduğumuz tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı, bu ilkeler doğrultusunda hareket etmeyi taahhüt ederiz.

Doküman Kodu: PT.05 Rev. No: 03 Rev. Tarihi: 20.07.2022