Kurumsal Değerlerimiz

Kurumsal Değerlerimiz

  •          Dürüstlük ve Güvenilirlik
  •          Etkin ve Sürekli İyileştirme
  •          Müşteri ve Değer Odaklılık
  •          Adalet / Eşitlik İlkesi
  •          İnsana ve Çevreye Saygı