Kurumsal Değerlerimiz

Kurumsal Değerlerimiz

  • Dürüstlük ve Güvenilirlik
  • Yenilikçilik ve Değişime Uyum
  • Etkinlik ve Sürekli İyileştirme
  • Müşteri ve Değer Odaklılık
  • Sorumluluk Bilinci
  • Adalet / Eşitlik Dengesi
  • İnsana ve Çevreye Saygı