Haberler

Kabloda Silikon Kauçuk

05/05/2023

 

Kabloda kaplama malzemeleri, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için mükemmel özelliklere sahip olmalıdır. Bir kabloda yangına karşı direnç, mukavemet, esneklik, yanma durumunda zehirli gaz salınımı olmaması, kimyasallara karşı direnç gibi beklentilerin aynı anda sağlanması gereken durumlar olmaktadır.

Siloksan polimeri, en iyi bilinen adıyla silikon kauçuk, tüm bu beklentileri karşılamanın yanı sıra termal kararlılık, hidrofobiklik, dielektriksel özellikler, hava koşullarına dayanım, şeffaflık ve biyouyumluluk gibi çeşitli özelliklere sahip sıra dışı esnekliği olan bir organik/inorganik makromolekül polimerdir. Elastomer sınıfında bulunur ve sınıfındaki çoğu malzemeye göre yüksek performans gösterir.

Nihai ürünler, silikon elastomerlerin dolgu maddeleri ve diğer bileşenlerle karıştırılması ve ardından vulkanizasyonla çapraz bağlanması sonucu elde edilir. Vulkanizasyon, kauçuğa mekanik mukavemet, yüksek elastikiyet ve solventlere karşı direnç kazandırmak için uygulanan kimyasal bir işlemdir. Kauçuğun özellikleri, ana bileşenlerin özellikleri ve miktarı, kauçuk bileşiklerinin üretim şekli, bunların vulkanizasyon derecesi ve yöntemi ile belirlenir. Sahip olduğu zengin kimyası, kablo izolasyon ve kılıf malzemesi olarak kullanımını mümkün kılar ve hamur formülasyonunda kullanılan katkılar ile istenen özellikler geliştirilebilir veya maliyet düşürülebilir.

Silikon yalıtımlı kablolar yüksek termal dayanım sıcaklık aralığına sahiptir ve genelde  -40°C ile +180°C arasında üstün performans sergilerler. Ayrıca, polimerizasyon prosesinde kullanılan özel katkı malzemelerinin de etkisiyle bazı özel silikon türleri +300°C sıcaklığa kadar belirli bir periyotta mekanik özelliklerini koruyabilirler.  

Termal dayanımının yanı sıra silikon yalıtımlı kablolar mükemmel esnekliğe de sahiptir. Diğer birçok elastomer ile karşılaştırıldığında aynı mekanik sağlamlığı ve kesilme direncini tek başına sunamasa da hazırlanan reçeteler ile istenilen mekanik özellikler sağlanabilmektedir.

Silikon kauçuğun mineral yapıdaki doğası, yangına dayanıklı kablo üretiminde devre bütünlüğünü sağlamak için onu benzersiz bir yalıtım malzemesi haline getirmektedir. Ayrıca iyi bir yağ ve solvent direnci, ozon ve hava koşullarına direnci vardır. Devre bütünlüğünü korurken LSZH (düşük dumanlı sıfır halojen) özelliğine de sahip olması silikon kabloları özellikle yangın durumları için uygun kılan ek bir avantajdır. Bu nedenle, kablo sanayinde silikon kullanımı üzerine yapılan Ar-Ge çalışmaları genelde reçete geliştirmeleri ve değişik takviye malzemeleri kullanarak hazırlanmış formülasyonlar ile iletkeni korumak ve dolayısıyla yangın esnasında devre bütünlüğünü korumayı hedeflemektedir.

Silikon hamur üretimi, müşterinin nihai ürün gereksinimlerini karşılayan veya aşan, rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılabilen, proses edilebilir bir hamuru üretirken çeşitli katkılar arasından en iyi performansı gösteren katkıyı ve miktarını seçme sanatı ve bilimidir.

İstenilen özellikleri hamura kazandırırken aynı zamanda kolay işlenebilir hamuru elde etmek ve tüm bileşenlerin homojen bir şekilde dağılımının sağlanması tecrübe gerektirir. Bu nedenle, iyi reçete oluşturmak, en iyi uyumu, yani en iyi özellik dengesini bulmaktır. Reçete oluşturma ''sanatı'' burada devreye girer.

Reçeteler oluşturulurken silikon baz hamur içerisine inorganik dolgu maddeleri, seramikleştirici ajan, antioksidan, yanma geciktirici maddeler, renklendiriciler, katalizör gibi bileşenler eklenir. Eklenen her bileşenin nihai ürün üzerinde farklı bir etkisi vardır.

  • Silikon sektöründe pişirici olarak da bilinen katalizörler vulkanizasyonu başlatan maddelerdir. Polimer zincirlerinin çapraz bağlanma reaksiyonunu gerçekleştirmesini sağlarlar. Dolayısıyla ana hammaddenin yumuşak hamur formundan sert ve elastik kauçuk formuna geçmesinde anahtar rol oynarlar.
  • İnorganik dolgu maddeleri arasında en çok kullanılan kuvars, genelde maliyeti düşürmek ve ürüne mukavemet kazandırmak için tercih edilir. Yüksek oranları ürüne sertlik kazandırıp, mukavemeti artırırken ürünün kopma uzama değerini olumsuz yönde etkiler.
  • Alev geciktiriciler, alev geciktirici etkilerini endotermik etki, örtme etkisi, zincirleme reaksiyonun engellenmesi, yanıcı olmayan gaz salımı vb. gibi çeşitli mekanizmalar yoluyla gösterirler. Çoğu alev geciktirici, birkaç mekanizmanın birleşik eylemiyle alev geciktirici amacına ulaşır. En büyük mineral yangın geciktirici grubu metal hidroksitlerdir. Termal olarak kararlı inorganik bir kalıntı bırakarak endotermik ayrışma yoluyla su buharı salarak yangın geciktirici görevi görürler.
  • Seramikleştirici ajanlar yanma sırasında silikonun seramik bir yapı oluşturmasını ve böylece izolasyon altındaki malzemeye olan ısı iletimini azaltarak korumak amacıyla reçetelere eklenir.

2M KABLO bünyesinde, kablonun izole ve kılıf yapılarında kullanılmak üzere farklı silikon reçeteleri hazırlanmakta ve müşteri taleplerine göre farklı kablo tiplerinde üretim yapılmaktadır. Günümüzde her alanda kablo kullanıldığı düşünüldüğünde, kablolarda yangına karşı dayanım büyük önem teşkil etmektedir. Bu nedenle, alev iletimi, yanma durumunda salınan gazlar ve miktarları, duman yoğunluğu gibi etmenler can ve mal kayıplarını en aza indirgemek için standartlarca güvence altına alınmış olmalıdır.

2M KABLO bünyesinde üretilen kablolar aşağıda listelenen yangın testlerinden geçirilmekte, kablolar müşteri ve tedarikçi tarafından onaylanmış bir belgelendirme kuruluşu tarafından sertifikalandırılmaktadır.

Yazan: Halil Can Uğraşkan

2M KABLO Ar-Ge Mühendisi